Ruby Career Coaching Training

WAT!

Veranderingen! Binnen onderwijs, de overheid en wet & regelgeving. Veranderingen die van invloed zijn op uw organisatie en uw doelgroep.

 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt , volgen zich steeds sneller op. Ook de wet- & regelgeving voor onderwijsinstellingen en de overheid verandert continue. Ketenpartners dienen zo goed mogelijk in te spelen op deze ontwikkelingen & vernieuwingen en daar waar nodig elkaar op te zoeken. Aansluiting zoeken bij partners om organisatie overstijgend samen te werken en doelen te realiseren. In gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen om regionaal het proces vorm te geven voor optimale arbeidsparticipatie van jongeren.

 

WAT! merkt, met alle tendensen die gaande zijn, dat bij ketenpartners behoefte is aan een verbindende factor. Een onafhankelijke partner die de gewenste veranderingen in co creatie begeleidt, in- en externe verbindingen legt, overzicht creëert en op hoofdlijnen de voortgang bewaakt.

 

WAT! Is een samenwerking tussen LTW, Marloes van de Camp en RC&T, Ruby de Jong.

 

Ruby Twitter Feets

Sample image

Send us an email or give us a call on +31 (0) 6 - 505 251 69

JA Twitter Module

Follow rubydejong on Twitter